Προγραμματισμός διεπαφής χρήστη – Ανάθεση εργασιών

Ανακοινώνεται ότι η 1η εργασία του μαθήματος έχει δοθεί με προθεσμία υποβολής την 05-03
ΔΕ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Οι εργασίες ανατίθενται και επεξηγούνται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. Οι φοιτητές που δεν παρακολουθούν το μάθημα θα πρέπει να μελετούν τις διαλέξεις μέσα από την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του μαθήματος και να ενημερώνονται (επίσης μέσα από την πλατφόρμα) για τις εργασίες που θα ανατίθενται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για τις προθεσμίες υποβολής τους και να τις υποβάλλουν εμπρόθεσμα.
ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΔΕ ΘΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ