Μη πραγματοποίηση μαθημάτων

Τα μαθήματα της Δευτέρας 9 Μαΐου (ΣΑΕ) και της Τρίτης 10 Μαΐου (Νευρωνικά Δίκτυα) δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω ασθενείας του Καθηγητή.