ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα Σήματα & Συστήματα και Επιστημονικός Υπολογισμός, θα γίνουν κανονικά την Δευτέρα & Τρίτη, 17 και 18 Οκτωβρίου αντίστοιχα.