Παρουσίαση Εργασιών στον Επιστημονικό Υπολογισμό.

Οι εργασίες των φοιτητών θα παρουσιαστούν την Τρίτη 24-1-2017, στην ώρα του μαθήματος.