ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Οι εργασίες στο μάθημα των Νευρωνικών Δικτύων θα παρουσιαστούν στο μάθημα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:


Η Παρουσίαση θα γίνει με το Poewrpoint και με το Software που χρησιμοποιήσατε για την πραγματοποίηση του Νευρωνικού Δικτύου.
Η διάρκεια της παρουσίασης θα είναι 15-20 λεπτά.
Θα πρέπει να έχετε όλο το υλικό σας έτοιμο, προς αποφυγή καθυστερήσεων και, ει δυνατόν, να έχετε κάνει πρόβα για να ελέγξετε πως όλα δουλεύουν σωστά.
Στις εργασίες που συμμετέχουν δύο φοιτητές θα γίνει η παρουσίαση και από τους δύο.
Ερωτήσεις θα υποβληθούν και για την εργασία και για την θεωρία των Νευρωνικών Δικτύων.