ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2015-16, οι ώρες γραφείου για συνεργασία με τους σπουδαστές, είναι κάθε Τρίτη, 11.00-13.00.
Καθηγητής
Τσιριγώτης Γεώργιος