Ώρες Γραφείου

Για το τρέχον Εξάμηνο (Χειμερινό 2018-19) θα δέχομαι τους φοιτητές κάθε Τρίτη 12.00-14.00.