ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΕ

Όσοι φοιτητές θα παρακολουθήσουν το Εργαστήριο του μαθήματος ΣΑΕ στο Εαρινό εξάμηνο, που θα αρχίσει στις 18-2-2018, μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να δηλώσουν Ομάδα.

https://labs.teiemt.gr/StudentWebApp/#no-back-button