ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Οι Ομάδες εργαστηρίου για το μάθημα Σήματα & Συστήματα, θα γίνουν την Δευτέρα 3/10 και ώρα 16.00 στην αίθουσα Α1.

Το μάθημα υποχρεούνται να το παρακολουθήσουν και όσοι το έχουν παρακολουθήσει πριν το Εαρινό Εξάμηνο 2013-14.

Το Εργαστήριο θα γίνει κανονικά, μετά την δήλωση των Ομάδων.

Όσοι το έχουν παρακολουθήσει από το Εαρινό Εξάμηνο 2013-14, έδωσαν εξετάσεις (έστω και μια φορά) και δεν πέτυχαν, μπορούν να δώσουν τελική εξέταση και δεν είναι απαραίτητο να έρθουν την Δευτέρα 3/10 για να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην τελική εξέταση. Μπορούν να το δηλώσουν με email στο tsirigo@teiemt.gr, με την ένδειξη: ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.