ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:

Σιδηρόπουλος Γεώργιος 3320
Αμανατίδης Πέτρος 3332
Μαρίνης Μιχαήλ 3412

Ταξινόμηση σε λουλούδια Ίρις

Τζιρίδης Κωστας ΑΕΜ: 3328
Φετώκης Γιάννης ΑΕΜ: 3315
Σταματίου Βασίλης ΑΕΜ: 3560
Τσακαλίδου Βικτώρια-Νικολέτα ΑΕΜ: 3628

Αναγνώριση σχημάτων

Ελένη παπαδοπούλου 2748
Σιαβάλας Γιώργος 2927
Κελεσής Αλέξανδρος 2777
Παλιόγλου Κώστας 2730
Νανίδης Σπύρος 2703

Εφαρμογές Ευφυών Τεχνικών στον Προγραμματισμό Παραγωγής

Παναγιωτιδης Αλεξανδρος 3095
Κυριακιδης Φωτης 3456
Τσακιρίδης Αθανάσιος 3156

Τεχνητά ΝΝ και εφαρμογές στα ΣΑΕ

ΣΙΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΜ :3481
ΑΙΒΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ AEM :3554
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ AEM :3615
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕΜ :3498
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΝΙΔΗΣ ΑEM :3652

Χρήση ΝΝ για την εκτίμηση της τάσης διάσπασης σε μονωτικά διάκενα αέρα

Μπρούνο Καλότσι, ΑΕΜ : 3541
Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος, ΑΕΜ 3518

Αναγνώριση μουσικών νοτών σε real-time ηχογράφηση.

Κούκας Θεράποντας 3506
Κλόντιαν Μούτσα 3586
Μασλούνκας Λάζαρος 3319
Φυτόπουλος Παναγιώτης 3579

Υλοποίηση και εφαρμογή Τεχνιτών Νευρωνικών Δικτύων για την πρόβλεψη
χρονοσειρών συναλλαγματικών ισοτιμιών

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ:
1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ
3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. ΣΤΑ EMAIL ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΝΤΩ