Γραπτά Εξεταστικής Σεπτεμβρίου

Την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 και από 10.00-12.00, όσοι φοιτητές επιθυμούν να δουν τα γραπτά τους, της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου, μπορούν να έρθουν στο γραφείο μου.