ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Προκειμένου να μην γίνουν αλλαγές στις Ομάδες των εργαστηρίων, όπως διαμορφώθηκαν την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν φορητό υπολογιστή, να τον φέρουν μαζί τους στο εργαστήριο της Δευτέρας 9 Οκτωβρίου, καθότι οι υπολογιστές του εργαστηρίου δεν λειτουργούν όλοι.