ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Όσοι φοιτητές θέλουν να δουν το γραπτό τους στην εξέταση του εργαστηρίου μπορούν να έρθουν στο μάθημα της Δευτέρας 8-1-2018 στις 16.00 η ώρα. Την ίδια ώρα θα ορισθεί και ο τρόπος επανεξέτασης για όσους απέτυχαν στην εξέταση και επιθυμούν να επανεξεταστούν.