ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΕ

Το Εργαστήριο των ΣΑΕ γίνεται κάθε Δευτέρα στις 16.00-18.00, στην αίθουσα των WIN I.
Η συμμετοχή στις εξετάσεις προϋποθέτει την παρακολούθηση του 80% των εργαστηριακών ασκήσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του εξαμήνου.
Τελική Εξέταση δεν θα πραγματοποιηθεί για τους φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα σε παλιότερα εξάμηνα.
Όποιος θέλει να δώσει εξετάσεις στο τέλος πρέπει να ξαναπαρακολουθήσει το εργαστήριο στο τρέχον εξάμηνο.