Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων

Το εργαστήριο των Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη 15:00 με 19:00.
Τα τέσσερα τμήματα που δημιουργήθηκαν θα πραγματοποιούνται ανά ώρα, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο.
Το εργαστήριο θα ξεκινήσει κανονικά από την Τετάρτη 18/10/2017.