ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Για το τρέχον εξάμηνο, είναι δυνατή η εκπόνηση εργασιών (σε ομάδες μέχρι 2 φοιτητές). Το θέμα της εργασίας επιλέγεται και προτείνεται από τους φοιτητές (μέχρι 23 Απριλίου 2017) και εκπονείται αφού γίνει αποδεκτό. Περισσότερες διευκρινήσεις και απορίες θα δίνονται μόνον κατά την διάρκεια του μαθήματος (Δηλαδή όχι με emails).