Εργασίες για το μάθημα των Νευρωνικών Δικτύων

Οι σπουδαστές του τρέχοντος εξαμήνου που επιθυμούν, μπορούν να παραγματοποιήσουν εργασία αντί της τελικής εξέτασης. Για την εργασία ισχύουν τα εξής:

  1. Το θέμα της εργασίας προτείνεται από τους σπουδαστές και εγκρίνεται από τον Καθηγητή. Το θέμα πρέπει να αποσταλεί με email, μαζί με σύντομη περιγραφή (μέχρι μία σελίδα) και τα όποια link αναφέρονται.
  2. Η εργασία μπορεί να γίνει σε ομάδες 1-5 σπουδαστών.
  3. Η εργασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 σελίδες (Εισαγωγή, Περιγραφή της εργασίας, Περιγραφή του Νευρωνικού δικτύου και των προτύπων, εκπαίδευση, αποτελέσματα, κλπ).
  4. Το θέμα μπορεί να είναι πρωτότυπο ή μπορεί να είναι εργασία που υπάρχει στο διαδίκτυο. Στην περίπτωση αυτή θα γίνει η παρουσίαση της εργασίας.
  5. Οι εργασίες μπορούν να αναληφθούν άμεσα και μέχρι 31-3-2016.
  6. Καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση των εργασιών, ορίζεται η 10-5-2016.
  7. Οι εργασίες θα παρουσιασθούν μετά το Πάσχα, σε ημερομηνίες που θα καθορισθούν σε συνεργασία με τις ομάδες των σπουδαστών, όπου θα γίνει παράλληλα και η εξέτασή τους.
  8. Οι σπουδαστές που δεν θα κάνουν εργασία (ή θα αποτύχουν) μπορούν να συμμετέχουν στην εξεταστική κανονικά.
  9. Για όποιες άλλες διευκρινήσεις, κάθε Τρίτη 13.00 στο μάθημα. ΟΧΙ emails.