Επιστημονικός Υπολογισμός (Αναβολή μαθήματος)

Το μάθημα του Επιστημονικού Υπολογισμού της Τρίτης 6/11 αναβάλλεται λόγω της συμμετοχής μου στην Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας για την συνένωση των ΤΕΙΑΜΘ, ΤΕΙΚΜ, ΑΤΕΙΘ με το ΔΙΠΑΕ.
Ο Καθηγητής
Τσιριγώτης Γεώργιος