Επιστημονικός Υπολογισμός (Αλλαγή αίθουσας)

Το μάθημα της Τρίτης 13-11-18, λόγω της εβδομαδιαίας χρήσης της αίθουσας Α2 από τον κ. Νικολαρόπουλο, θα γίνει στην αίθουσα του Εργαστηρίου των Ψηφιακών Συστημάτων.