Έναρξη Εργαστηρίου Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών

Τα μαθήματα του Εργαστηρίου Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα και θα ξεκινήσουν στις 16 Απριλίου 2018, λόγω συμμέτοχης της διδάσκουσας στο έργο “Cyber Physical Systems for PEdagogical Rehabilitation in Special EDucation (CybSPEED)”. Τα μη υλοποιηθέντα μαθήματα του Μαρτίου θα διεξαχθούν την Τρίτη 17/4, 24/4, 8/5 και 15/5 στο εργαστήριο ΕΠΥΣ τις αντίστοιχες ώρες (Ε1 11:00-13:00, E2 13:00-15:00, E3 15:00-17:00).