Δημιουργία Ομάδων στο Εργαστήριο των ΣΑΕ

Οι Ομάδες για την παρακολούθηση του Εργαστηρίου των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ), θα συγκροτηθούν την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου στις 16.00 στην αίθουσα Α1.

Οι ομάδες που θα δημιουργηθούν θα είναι:
ΟΜΑΔΑ 1: ΔΕΥΤΕΡΑ 17.00-18.00
ΟΜΑΔΑ 2: ΔΕΥΤΕΡΑ 18.00-19.00
ΟΜΑΔΑ 3: ΤΕΤΑΡΤΗ 14.00-15.00 αντί για 13.00-14.00 που είναι στο πρόγραμμα
ΟΜΑΔΑ 4: ΤΕΤΑΡΤΗ 15.00-16.00 αντί για 14.00-15.00 που είναι στο πρόγραμμα

Όσοι έχουν παρακολουθήσει επαρκώς το εργαστήριο στο παρελθόν και εξετάσθηκαν χωρίς επιτυχία, δεν υποχρεούνται να το ξαναπαρακολουθήσουν, αλλά μπορούν να συμμετέχουν στην τελική εξέταση. Θα βγει σχετική ανακοίνωση προσεχώς.