ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  • Οι Εργαστηριακές Ομάδες για το μάθημα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ θα γίνουν την Δευτέρα 28/9 στις 16.00, στην αίθουσα Α1.
  • Καθώς υπάρχουν κάποιοι που δηλώνουν αδυναμία να έρθουν οι ίδιοι για να δηλώσουν ομάδα, μπορούν να δηλωθούν από κάποιον άλλο, αλλά μετά απ” αυτούς που θα είναι παρόντες.
  • Για τους φοιτητές που δικαιούνται και θέλουν να το δώσουν στην τελική εξέταση μπορούν επίσης να το δηλώσουν την Δευτέρα. Για όσους δεν μπορούν να έρθουν, θα βγει ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα.

    Τσιριγώτης Γεώργιος