Δηλώσεις για το Εργαστήριο Σήματα & Συστήματα

Το εργαστήριο του μαθήματος θα αρχίσει την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου. Η 1η ώρα του εργαστηρίου (που θα είναι κοινή για όλους) θα γίνεται στην αίθουσα Α2 στις 16.00 (σε συνέχεια της θεωρίας), όπου θα δηλωθούν και οι Ομάδες και στην συνέχεια η κάθε Ομάδα θα πραγματοποιεί την 2η ώρα στην αίθουσα WIN I. Η παρουσία όλων των φοιτητών, στις 16.00 την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου στην αίθουσα Α2, είναι απαραίτητη, προκειμένου να δηλώσουν Ομάδα. Όσοι θέλουν να δώσουν εξετάσεις στο τέλος θα πρέπει να ξαναπαρακολουθήσουν το εργαστήριο στο τρέχον εξάμηνο, ανεξάρτητα αν το παρακολούθησαν στο παρελθόν.