ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Παρακαλούνται όσοι σπουδαστές έχουν δικαίωμα και θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στην Τελική Εξέταση του Εργαστηρίου Σήματα & Συστήματα και δεν το έχουν κάνει ακόμα, να το κάνουν μέχρι 31/10/2016. Πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτά τα αιτήματα.