ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 18-09-2019

Στην σελίδα του μαθήματος επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης καθώς και τα θέματα με τις απαντήσεις τους. Σε περίπτωση αιτήματος επανεξέτασης του γραπτού, παρακαλώ επκοινωνήστε άμεσα με τον διδάσκοντα του μαθήματος (ktsik@teiemt.gr).