«Ασύρματα δίκτυα και κινητές επικοινωνίες» Αναπλήρωση του μαθήματος της 26-11

Το δεύτερο μέρος της αναπλήρωσης του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 03-12 μεταξύ 15:00 και 16:45 στην αίθουσα της Τηλεματικής. Θα γίνει παρουσίαση της προόδου των εργασιών των ομάδων που δεν παρουσίασαν στις 19-11 και θα απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με τις εργασίες των υπόλοιπων ομάδων. Ακολούθως θα γίνει ο προγραμματισμός των ημερομηνιών διεξαγωγής των παρουσιάσεων. Το προγραμματισμένο για την ίδια ημέρα μάθημα θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 – 20:00 στην ίδια αίθουσα (Τηλεματικής)