ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το σημερινό μάθημα (θεωρία & εργαστήριο) του μαθήματος ΣΑΕ, αναβάλλεται, λόγω ασθενείας. Για το αυριανό μάθημα των Νευρωνικών Δικτύων θα βγει άλλη ανακοίνωση.