ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Το μάθημα της Δευτέρας 10 Οκτωβρίου της θεωρίας του μαθήματος Σήματα & Συστήματα (12.00-16.00) δεν θα διεξαχθεί λόγω ασθενείας του καθηγητή. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει σε συνεννόηση με τους φοιτητές.
Το εργαστηριακό μάθημα θα διεξαχθεί κανονικά, 16.00-17.00 (προετοιμασία εργαστηριακής άσκησης, αίθουσα Α1) και 17.00-18.00, 18.00-19.00 οι ομάδες, στα εργαστήρια W1, W2.