ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το μάθημα της Τρίτης 11 Οκτωβρίου του μαθήματος Επιστημονικός Υπολογισμός (14.00-17.00) δεν θα διεξαχθεί λόγω ασθενείας του καθηγητή. Η αναπλήρωσή του θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.