ΑΚΎΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα μαθήματα Θεωρίας, Άσκησης Πράξης και Εργαστηρίων της 16ης Νοεμβρίου, του μαθήματος Σήματα και Συστήματα, δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω ασθενείας του καθηγητή.